read

Med vårt överlägsna intellekt, våra motställda tummar och en kreativitet som saknar motstycke i djurvärlden, borde varje människa enkelt kunna skapa sig de förutsättningar hon behöver för att känna sig tillfreds med sitt liv. När jag ser mig omkring och studerar mina medmänniskor ser jag något annat. Istället för människor som agerar med självinsikt och självkännedom, i harmoni med sin innersta natur ser jag många vilsna själar. Människor som lämnat över kontrollen av sina känsloliv till kommersiella intressen. Människor som söker sin lycka i yttre stimulans. Stimulans som är ytlig och snabbt övergående. Man tvingas söka vidare efter nästa “fix”. Man hoppar från ö till ö av njutning men känner sig aldrig riktigt nöjd eller tillfreds. Sällan stannar man upp och frågar sig om “metoden” egentligen fungerar. Får man det resultat man önskar sig?

Eftersom man sällan stannar upp och beaktar resultaten av sina handlingar upptäcker man heller inte vilken påverkan de har på omgivningen: på medmänniskor, djur och natur. Eller hur de sekundära effekterna av ens handlingar påverkar en själv. Om man någon gång höjer blicken och ser att beteendet inte ger vad man egentligen önskar sig, är känslorna som resulterar från denna reflektion ofta så jobbiga att hantera, att det är bättre att sänka blicken igen och köra vidare mot nästa mål.

Frågan är om detta egentligen är ett naturligt sätt att förhålla sig till livets utmaningar? Jag tänker att den nivå av missnöje, uppgivenhet, psykisk ohälsa samt “sköt dig själv och skit i andra”-mentalitet vi ser idag inte kan vara vår naturliga arvedel. En människa är skapt för att överleva i en flock. Vi är alla beroende av andra varelsers välbefinnande för att överleva. En optimistisk syn på sin egen och flockens överlevnad borde vara en starkare, och därför mer naturlig, drivkraft än att inta ett negativt perspektiv på sina inre och yttre omständigheter.

Jag tror att varje människa söker efter mening och en djup känsla av tillfredsställelse och tillit. För att nå dit krävs först förståelse för hur vi egentligen fungerar. Därefter måste vi införliva denna kunskap i våra liv och öva oss på att gå en annan väg än den vi gått så länge. Klarar vi detta finner vi insikten om vad som egentligen gör oss lyckliga. Det är kanske inte riktigt vad du tror och vägen dit är troligen både svårare och enklare än du kan föreställa dig.

Syftet med denna bok är att presentera ett sätt att se på livet som tar dig längs denna väg mot sann tillfredsställelse och förnöjsamhet. Ambitionen är också att göra det på ett sätt som är begripligt och enkelt att tillämpa i ditt liv!

Min sanning & din sanning

Denna bok har tillkommit som ett resultat av många års funderingar, efterforskningar, analyser och personliga experiment. Även om det ligger stor möda bakom slutsatserna i boken är det viktigt att poängtera att “sanningarna” som presenteras främst är mina sanningar och att det givetvis finns andra sätt att formulera och verifiera denna kunskap. Jag önskar att du som läsare tar dessa sanningar som din arbetshypotes och söker din egen sanning om hur du själv fungerar och vad du behöver för att etablera en djup känsla av tillfredsställelse och tillit i ditt liv.

Boken i ett nötskal

Om du vill få en snabb överblick över vad Lycka & lidande förmedlar ska du bläddra fram till Boken i ett nötskal. Om du är väldigt otålig och vill ha bokens budskap i extremt destillerad form kikar du i Nöten utan skal.

Blog Logo

Stefan Andreras Larsson


Först utgiven i pappersupplaga 2017

Image

Lycka & Lidande

En handbok i välmående och förnöjsamhet

Tillbaka till innehållsförteckningen