read

Nu ska alla bitar vara på plats. Den intellektuella förståelsen är etablerad och det är dags att låta bokens budskap bli levande i ditt liv. För att du enkelt ska kunna ha med dig kunskapen från denna bok i vardagen kan boken sammanfattas så här:

• Uppfyll dina sanna behov

• Eliminera dina falska behov

Det är det hela men kom ihåg att det kräver både tid och övning. Du blir inte duktig på att förstå dig själv och dina behov bara för att du tycker det är en bra idé eller för att du tycker att den här boken verkar vettig.

En något mer utförlig beskrivning av vad du behöver göra skulle kunna se ut så här:

  1. Identifiera dina behov, gör din behovskarta.

  2. Skilj på sanna och falska behov genom att granska den sekundära effekten när du uppfyller ett sådant behov.

  3. Bedöm hur väl du mött de olika behoven -gör en ”tillfredsbarometer” för varje behov.

  4. Identifiera resurser eller brist på resurser för att möta varje behov.

  5. Uppfyll så många sanna behov du kan.

  6. Eliminera så många falska behov du kan.

  7. Upprepa börja om på punkt ett igen.

Var detta allt?

När du första gången upplever djup tillfredsställelse och tillit kommer du att veta det. Det är dock möjligt att du i början kommer att tycka: “Var detta allt?”. Möjligen kommer du till och med att känna en viss otillfredsställelse när du upplever denna djupa tillfredsställelse, denna förnöjsamhet. Detta är en helt naturlig paradox. Bara ta det lugnt. Andas. Låt det sätta sig. Det handlar nämligen inte om något euforiskt tillstånd. Att känna förnöjsamhet är inte en känsla av eufori utan en lugn, lågmäld grundton av trygghet och tillit.

En starkare känsla

Det tar lite tid innan denna känsla sätter sig i kropp och sinne. Till en början behöver du fortsätta att kämpa med de inre och yttre faktorer som vill tillbaka till ytligare och på ett vis starkare stimuli. Efterhand blir det en egen kraft i lugnet och du börjar sköta om det som växterna i din trädgård. Helt automatiskt väljer du bort saker som skulle äventyra denna grundton av stillhet utan att tänka på det. Du ägnar dig hellre åt tankar och aktiviteter som understödjer denna stabila bas i ditt liv. Ansträngningen minskar.

I kölvattnet

När den djupa känslan av förnöjsamhet har etablerat sig i ditt liv ska du inte bli förvånad om mer än dina känslor ändras. Du kan uppleva att dina åsikter och ditt resonemang i olika frågar förändras. Ditt känsloliv påverkar ditt intellekt i både stort och smått. Känslor som medkänsla och uppskattning kan förstärkas helt av sig självt. Saker som var viktiga för dig tidigare förlorar kanske sin plats i ditt liv. Eller får åtminstone en inte lika framträdande roll längre. Känslan av inre harmoni och förnöjsamhet har skapat en ny ”jordmån” för både tankar och känslor. Vi minns också från resonemanget kring känslor (kapitel 2) att detta är en tvåvägskommunikation. Du skulle därför kunna hjälpa dig själv att uppnå detta inre lugn, denna förnöjsamhet genom att ändra på tankar och beteende. Om du helt enkelt övar dig på att exempelvis känna medkänsla kommer du att bli bättre på det och eftersom dessa egenskaper är en effekt av att parkera sig med förnöjsamhet på mittsteget i belöningstrappan, gäller även det omvända: att öva dig på att känna medkänsla hjälper dig att parkera dig på mittsteget av belöningstrappan med en djup känsla av tillfredsställelse och tillit. Man kan nästan säga att du tjuvkopplar systemet. Alltså, om du övar dig på gott eller positivt beteende som gynnar dig själv men framför allt andra, accelererar du utvecklandet av det känslotillstånd som vi alla, innerst inne, eftersträvar som människor, sann förnöjsamhet.

Provocerad

Ända sedan de romska tiggarna hittade till våra gator och affärsentréer har jag känt mig provocerad av deras närvaro. Jag har varit egen företagare sedan 1998 och under alla år tagit eget ansvar för min tillvaro. Jag har jobbat hårt för att få in pengar till mina omkostnader och för att kunna betala min skatt. Att någon bara sätter sig ner och förväntar sig att bli försörjd av andra har gjort mig förbannad. Efter att jag applicerat idéerna i denna bok på mig själv och mitt liv har denna inställning gradvis ändrats. Idag känner jag bara empati för den som känner sig tvingad att försörja sig på detta vis. Jag tänker att alla gör vi så gott vi kan för att överleva. Att jag blir förbannad och känner mig förnärmad för att någon tigger hjälper varken mig själv eller personen i fråga. Inte heller kommer fenomenet att upphöra för att jag låter bli att hjälpa människan utanför min affär med några kronor. Detta är inte ett problem som vi löser på gräsrotsnivå tänker jag numera och ger en bit mat eller några slantar. Dessutom visar det sig att ge till någon annan boostar mitt tillfredsindex på ett hållbart vis.

Ett jobb att göra

Att etablera inre frid och harmoni är inte som att slå om en ljusknapp. Det är ett jobb du behöver göra! Vissa nya vanor måste till, andra gamla vanor måste avslutas. Hur lång tid det tar att ”städa upp” beror på dina inre och yttre omständigheter. Du behöver jobba på många plan samtidigt men metoden är i grunden enkel: uppfyll sanna behov och eliminera falska.

En färskvara

Förnöjsamhet är dessutom en färskvara. Bara för att du har upplevt den en gång betyder det inte att den finns där för alltid. Precis som när du tränat upp din kondition den måste underhållas för att inte tyna bort. I början kanske känslan av förnöjsamhet lätt påverkas av saker som händer runt omkring dig eller av ditt eget beteende. Kanske får du för dig att testa ett gammalt högstimulantia med förevändningen att “nu borde det ju inte påverka mig negativt längre” och så är du tillbaka på belöningstrappans övre steg med ett TFI-ras som följd och längtan efter mer stimulans av samma kaliber.

En naturlag

Det var en underbart fin högsommardag en annars regnig sommar och vi var på minisemester i Bohuslän. Vi besökte en liten fårgård som kompletterade sin verksamhet med ett kafé. Fikabröden som erbjöds var av de traditionella slagen. Kakor och bullar fulla av vetemjöl, socker och animaliska produkter. Saker som jag aldrig äter. Det fanns dock en kokoskaka som sålde sig själv som “glutenfri och mjölkfri”. Eftersom jag ville känna mig som en del i fikagänget tänkte jag att den fick duga. Givetvis måste den innehålla socker och troligen även ägg. Socker som är en klar högstimulantia för mig. Mycket riktigt, en stund efter att jag ätit var känsla av djup tillfredsställelse och tillit helt borta hos mig. Den grundton i mitt känsloliv som jag jobbat så hårt med att etablera var borta.

Samma eftermiddag och kväll åt jag upp all min torkade frukt i ren frustration. Det raffinerade sockret hade lyft upp mig på belöningstrappan och nu sjönk jag ner igen. Jag lyckades dock motstå andra frestelser och morgonen därpå var jag tillbaka på belöningstrappans mellersta steg igen. Andra saker som fått mig att tillfälligt förlora denna djupa känsla av tillfredsställelse har varit bröd, ost, för stort saltintag, svartsjuka, överdos av underhållning.

Känslan av sann förnöjsamhet har dock alltid återkommit när jag ändrat mitt beteende och återigen mött mina behov på adekvat vis. Det känns numera lika säkert som att äpplet trillar till marken när det lossnar från äppelträdet.

Vägen är målet

Att förnöjsamhet är en färskvara betyder också att målet inte är definitivt. Istället blir vägen målet. Dina val och ditt agerande bestämmer fortfarande ditt tillfredsindex. Du behöver fortfarande göra jobbet. Du behöver fortfarande öva. Att du gjort dig fri från falska behov betyder inte att du är immun mot frestelser. En nykter alkoholist är just det, en nykter alkoholist. Det är samma mekanismer vi brottas med oavsett vilka sanna och falska behov vi har. Oavsett vilket tillfredsindex vi ligger på.

Öppna frågor

Ända sedan jag lärde mig meditera i tonåren har jag haft ett andligt intresse men jag måste erkänna att jag alltid känt mig förvirrad av många så kallade andliga begrepp. Det visar sig dock att det inte är nödvändigt att ta hänsyn till dessa för att etablera sann förnöjsamhet. Vi behöver inte ta ställning till om gud finns, vad upplysning är, vad meningen med livet är, om reinkarnation existerar eller huruvida sinnet är utan början eller ej.

Vi kan betrakta dessa saker som öppna frågor. Om du känner ett starkt behov av att ägna dig åt dessa frågeställningar ska du naturligtvis göra det. Så länge du känner att de representerar sanna behov för dig. Å andra sidan, hoppet om inre frid och harmoni är inte ute för att du saknar dragning till dessa frågor. Följ bara metoden boken beskriver så kommer en grundton av djup tillfredsställelse och tillit att infinna sig.

Blog Logo

Stefan Andreras Larsson


Först utgiven i pappersupplaga 2017

Image

Lycka & Lidande

En handbok i välmående och förnöjsamhet

Tillbaka till innehållsförteckningen