read

Alla människors liv ser olika ut och även om principerna i denna bok mer eller mindre gäller för oss alla, är det inte säkert att vi kan applicera dem likadant på våra liv. Att vara sann mot sig själv och medveten om hur man hanterar sina behov är dock en bra start för alla.

Din väg till förnöjsamhet kan kännas krånglig men är egentligen väldigt enkel. Uppfyll dina sanna behov och eliminera dina falska behov! Hur utmanande detta blir beror på din motivation samt på dina inre och yttre omständigheter. Det är inte säkert att du i din nuvarande situation har resurserna att möta alla behov på bästa sätt. Det skulle kunna vara så att några resurser är helt omöjliga att få fram just nu. Kanske behöver dina omständigheter förändras innan du kan möta alla behov så som du helst önskar. Detta är en del av resan och inget att låta sig nedslås av. Börja med de saker som du vet du kan påverka. De behov du redan nu har resurser att möta. Gräv där du står!

Somliga av oss lever under svåra omständigheter. Är det möjligt att uppleva förnöjsamhet om resurserna är starkt begränsade av de yttre omständigheterna, som när man sitter inspärrad eller lever väldigt fattigt? Jag tror att så länge man kan tillgodose basbehoven är det fullt möjligt. Utmaningen blir så klart större. Det blir fler behov utanför basbehoven som måste elimineras.

I grund och botten handlar det om att låta en enkel fråga guida dina val: fungerar det, eller fungerar det inte? Det vill säga, leder denna handling till sekundär tillfredsställelse eller inte (kom ihåg att det är just denna egenskap som skiljer sanna och falska behov)? Är resultatet i förlängningen att du känner dig mer eller mindre tillfreds än innan du agerade? Ökar eller minskar ditt tillfredsindex (TFI)? Att identifiera och eliminera falska behov, särskilt de som rör högstimulantia kan vara knivigt. Att tillåta dig själv att misslyckas är en del av processen. Vissa saker kanske du måste misslyckas med flera gånger innan du kommer till insikt och ser att beteendet varken är dig själv eller någon annan till gagn. Det är inte fel på dig för att du måste tackla samma utmaning om och om igen. Sådan är sakens natur. Om du bara har siktet rätt inställt och följer din plan kommer du att lyckas med varje behov och beteende du ger dig i kast med.

Kom ihåg att det handlar om att ändra din känslomässiga upplevelse av livet, inte din intellektuella förståelse. För att ändra ditt beteende behöver du ändra dina känslor. Det är därför som effekterna av dina handlingar är nyckeln. Var medveten om de känslor som uppkommer när du möter ett visst behov på ett visst sätt. Hur känns de primära effekterna och vad händer sedan? Det är en fråga om försök och misstag. Du kan inte lösa detta vid ritbordet; du behöver utforska varje behov på riktigt. Följ din behovskarta och utforska ”plats efter plats”.

Samtal

Anonyma alkoholister (AA) utgår från att man inte kan göra det själv. Man behöver hjälp för att bryta sitt beteende. Nu tänker du kanske att “jag är inte alkoholist, jag ska bara sluta äta så mycket socker”. Om det du vill sluta med är ett högstimulantia kan det vara en stor förtjänst att betrakta ditt beteende på samma vis som AA betraktar alkoholism. Kanske gäller samma för dig, att du behöver extern hjälp i form av samtal och stöttning? Underskatta aldrig kraften i att ventilera dina upplevelser och svårigheter med en annan människa. Det kan också vara ett bra sätt att identifiera dina behov, vilka som är sanna eller falska och vilka resurser du har för att möta dem.

Respektera ritualen

Säg att du tänker att du vill börja träna lite hemma. Säg att du tänker att 45 minuters träning borde vara lagom för att du ska få ett bra resultat. Säg att du får det lite stressigt dag tre på ditt nya träningsschema. Säg att du hoppar över träningen den dagen för att hinna med det andra i livet. Säg att även nästa dag känns så. Vad händer dagen efter det? Har du kommit ifrån din nya träningsrutin nu? Istället för att gå ut så hårt, prova att fokusera på att du gör något, inte vad eller hur mycket du gör. Hemma hos mig är regeln enkel. Jag ska rulla ut yogamattan och ställa mig i tadasana, bergets ställning. Om jag vill göra mer får jag, men jag behöver inte. Att respektera ritualen är i längden det enda som räknas. Varför? Jo, för att kroppen har det där belöningssystemet du vet. När du gör saker som är bra för kroppen, som gynnar din överlevnad, får du uppleva en liten belöning. En dusch av tillfredsställelse. Denna upplevelse kommer att uppmuntra dig till att göra lite mer en annan dag. Lite mer och lite mer. Helt plötsligt är du uppe i de där 45 minuterna. Allt du behöver göra är att respektera ritualen.

Motivation

Innan du börjar arbeta med dig själv, gör klart för dig vilken som är din motivation. Varför vill du bli en mer harmonisk människa? Är det för din egen skull? För att kunna förbättra din hälsa? Trivas bättre med dig själv? Eller vill du kunna trivas bättre i andras sällskap? Är det för att kunna vara en bättre resurs för din familj eller någon annan? För dina barn eller din partner? Ingen motivation är fel. Så länge den inte får dig att skada någon annan förstås.

Beslutsamhet och motivation

Någon har sagt: “Lidande är den enda sanna drivkraften till förändring.” Jag vet inte om det alltid är sant, men i mitt fall var det så. Jag började min “resa” med rädsla för framtida lidande. För att undvika ohälsa och för tidig död ändrade jag min kosthållning. Efter ett tag transformerades motivationen, från ett hot om framtida lidande till ett löfte om glädje och välmående här och nu. De positiva effekterna av min livsstilsförändring tog över som drivkraft. Piggare, gladare, smartare, lugnare, med framtidstro och tillförsikt tog jag mig an frågan “Varför är det så svårt att ändra hur vi äter?”, vilket i sin tur ledde till den något bredare frågan “Vad är det som driver vårt beteende?”. Att jag nu har besvarat båda dessa frågor på ett, för mig, tillfredställande sätt, innebär inte att motivationen till att hålla mig på den “smalare vägen” minskat. Tvärtom! Nu vet jag att det finns en metod att följa för att uppnå, och hålla kvar, denna positiva grundton av tillfredsställelse och tillit i mitt känsloliv. Min beslutsamhet och min motivation har stärkts.

Inspiration

Låt dig gärna inspireras av människor som tycks fått rätt på stora delar av sitt pussel men kom ihåg att ditt pussel är ditt att lägga. Ingen annan kan göra det åt dig.

Lita på dina känslor

När mina känslor säger att jag blint ska följa de ”tre motiven” (sök njutning, undvik lidande, samla resurser) och vara lat, äta processad kaloririk mat och undvika varje ansträngning blir det i längden inte bra att alltid lita på mina känslor. Vad jag menar med “lita på dina känslor” är de känslor som uppkommer som de sekundära effekterna av dina handlingar. Känner du dig tillfreds eller icke tillfreds. Lita på dessa ”känslokvitton” och låt de guida dig på din resa.

I min värld finns det tre sorters kunskap: vetenskapliga studier (korrekt utförda), andras erfarenhet (att läsa en bok som denna), egen erfarenhet. Även om alla tre har ett värde är den högsta kunskapen för dig i ditt liv din egen erfarenhet. Var ärlig i vad du känner och upplever. Underskatta aldrig den egna erfarenheten.

Våga göra annorlunda

Råden i denna bok går många gånger tvärtemot hur det moderna livet praktiseras. Oro och missnöje, uppgivenhet och frustration driver det moderna konsumtionssamhället. Ju mindre tillfreds människan känner sig desto mer konsumerar hon. Någon har till och med sagt att det raffinerade sockret driver kommersialismen. Det sistnämnda är kanske något långsökt men hur som helst, när du beslutar dig för att följa din egen väg kommer du att väcka reaktioner i din omgivning. Då gäller det att du har motivationen klar för dig och vågar hålla din kurs. Det kräver mod och enträgenhet att bryta ny mark och staka ut en ny väg.

Belöningen

Din belöning kommer att bli större självinsikt och djupare självkännedom, bättre hälsa och ett alertare sinne. I takt med att kartan fylls på med röda “jag-är-här-punkter” kommer känslan av lugn och stabilitet att etablera sig. En vacker dag infinner sig känslan som inte är beroende av vad som händer på ytan av ditt liv: en djup känsla av tillfredsställelse och tillit, förnöjsamhet.

Blog Logo

Stefan Andreras Larsson


Först utgiven i pappersupplaga 2017

Image

Lycka & Lidande

En handbok i välmående och förnöjsamhet

Tillbaka till innehållsförteckningen